Indtægter fra Biogas

 

Økonomien i biogas er reguleret i en statslig energiaftale.

Aftalen om salg af varme er indgået med varmeselskabet så den er reguleret i forhold til prisen på naturgas.

 

 

 

 

GFE-Krogenskær © 2011 • Brønderslev • Per Pedersen og Jan Ulrich

www.gfe-krogenskar.dk

GFE-Krogenskær