4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Frentidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                        

Tilbage til hovedside


Som reglerne er i dag er det en fordel i en miljøgodkendelses processen for det enkelte landbrug at husdyrgødningen afsættes til et biogasanlæg.

Der er i øjeblikket ikke noget krav om at biogasanlægget får miljøgodkendt de arealer anlægget anvender som udsprednings- areal til den afgassede biomasse. Det er imidlertid forventningen at dette bliver et lovkrav i fremtiden. Med en total separation undgås denne uoverskuelige godkendelsesopgave for biogasanlægget.