4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Fremtidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                        

 Tilbage til hovedside


”Miljø-venlig verdensnyhed med økonomisk fordel til at løse landbrugets gylle problem”

Bio Filtration Technology A/S har netop projekteret, udviklet og indkørt et banebrydende højteknologisk  separationsanlæg på Krogenskær Biogasanlæg med henblik på separering af årligt 65.000 m3 afgasset gylle.

Løsningen er gennemtestet i fuld-skala, der henvises til den tekniske beskrivelse af anlægget og processen, bilag nr. 1.


En nyhed som nu skal introduceres og kommercialiseres med hele verden som potentiale.

Den nye seperationsløsning består af en nøje procesintegration med det eks. biogasanlæg . Seperationsløsningen gennemløber 3 hovedtrin, dvs.  keramisk UF-filtration, ammoniak stripning og endelig en RO-filtration.

Anlægget er opbygget som en modulløsning  – dette betyder i praksis, at anlægget kan tilpasses den enkelte kundes behov for separation.