4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Frentidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                        

 Tilbage til hovedside


Meget færdsel med tunge gyllevogne, hvor der i dag ofte bringes 25-30 tons afgasset biomasse ud pr. ha. medfører ofte strukturskader.

Når mængden nu reduceres til 4-5 tons pr ha bliver kørslen meget mindre og dermed også væsentlig mindre skader.