4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Frentidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                        

Tilbage til hovedside


Med den nye Bio Fitration Technologi vil der på udbringningssiden være sparet mellem 85 og 85 % af væskemængden. Denne del frasepareres som rent vand og blive udvandet til fordampning på nærliggende pile arealer.

Da opbevaring og udbringning af afgasset biomasse ofte koster 20- 30 kr/tons vil der her være enorme økonomiske besparelser ved anvendelse af teknikken.

Hermed spares store mængder brændstof som igen er besparelser på det samlede CO2 regnskab.